BÆREDYGTIG ISOLERING

Bæredygtig og miljøcertificeret isolering

Rockwool produkter opfylder miljøkrav
Miljøspørgsmål er komplekse, og det kan tage lang tid at sætte sig ind i forskellige forhold, når man skal vælge varen. Det gælder også bygninger. Det nordiske svanemærke er en god vejleder og vejviser til et miljørigtigt valg. Man kan få svanemærkede enfamiliehuse, lejligheder og daginstitutioner. Det sikrer dels et godt indeklima, dels at man søger at mindske påvirkningen af det ydre miljø mest muligt. Det er ikke muligt at få svanemærket isolering, men der er opstillet en række krav til isoleringsmateriale, som skal bruges i svanemærkede huse.Der er således opstillet en liste over stoffer, som isoleringsmaterialet ikke må indeholde. Det gælder bl.a. bromerede flammehæmmere og borforbindelser. Rockwool produkter indeholder ingen af disse stoffer.

Miljøcertificeret og veldokumenteret
Rockwool A/S er EPD miljødeklarareret gældende for det skandinaviske marked. Miljødeklarationen er lavet i samarbejde med den norske miljøcertificeringspartner EPD i Oslo. Miljødeklarationen er lavet iht. ISO 14025 standarden Deklarationen er gældende for Rockwool produkter i hele Skandinavien. EPD miljødeklaration væsentlig for dokumentation af produkters miljøprofil inden for begrebet bæredygtighed. En EPD miljødeklaration klarlægger desuden indhold af eventuelle miljøskadelige stoffer.

Rockwool indeholder ingen miljøskadelige stoffer
Rockwool stenuldsisolering indeholder generelt ingen miljøskadelige stoffer. Der henvises her til EPD miljødeklarationen efter ISO 14025. Der anvendes ingen brandhæmmere. Produkternes store brandmodstandsevne opnås alene ved indholdet ubrændbare stenfibre. Isoleringsevnen opnås alene ved stillestående luft i stenuldsstrukturen, og der benyttes ingen ozonskadelige stoffer – hverken CFC, HFC eller HCFC. Dette betyder samtidig at isoleringsevnen for Rockwool stenuldsprodukter ikke forringes over tid.

Et bedre indeklima
Med en hulmursisolering er det slut med fugt og træk fra kolde vægge. En isolering af etageadskillelsen mod loftrummet nedsætter effektivt varmetabet gennem loftet. Huset bliver lunere om vinteren og køligere om sommeren – boligkomforten forbedres. Rockwool isoleringsprodukter bidrager til et godt indeklima med både termisk og akustisk komfort. Rockwool stenuld afgiver ingen gasser og indeholder ingen miljøskadelige stoffer og bevarer sine gode indeklimaegenskaber i hele levetiden. Rockwool produkter har opnået det finske indeklimamærke M1 og er desuden deklareret og godkendt til brug i byggeri udført efter det nordiske Svanemærke.

Brandsikkerhed – et væsentligt aspekt i bæredygtighed
Hvert år omkommer mennesker ved bygningsbrande, og økonomiske værdier går tabt. Brande kan samtidig have store negative konsekvenser for miljø og klima i form af afgasning af farlige stoffer og kemikalier. Rockwool stenuld kan modstå temperaturer på mere end 1.000° C og virker som en effektiv brandbarriere, der kan forhindre en brand i at sprede sig. Det er samtidig vigtigt, at den samlede afgasning af skadelige stoffer og kemikalier minimeres, hvilket er tilfældet ved brug af Rockwool stenuldsisolering. Det er samtidig vigtigt, at den samlede afgasning af skadelige stoffer og kemikalier minimeres, hvilket er tilfældet ved brug af Rockwool stenuldsisolering.

Rockwool er produceret på naturlige og genanvendelige råstoffer
Rockwool stenuld – et naturmateriale: Rockwool stenuld fremstilles ved at smelte sten, kalksten, recirkulerede briketter og råmaterialer ved temperatur ca. 1500 C. Råmaterialerne i produktionen er primært geologiske ressourcer, som naturen selv skaber, og Rockwool stenuld kan betegnes som værende fremstillet af fornybare materialer og udgør derfor ikke en knap ressource. Indholdet af Rockwool stenuld svarer til sammensætningen af jordskorpen – men i forskellige koncentrationer.

Recirkulerbart
Rockwool isolering er op til 97% recirkulerbart.

Find yderlige information samt dokumentation
Læs mere på www.rockwool.dk

SEND EN BESKED

Kontakt vores autoriserede fagfolk og indhent et uforpligtende tilbud.

Autoriseret Rockwool Indblæsningsfirma
Medlem af Indblæsernes Garantifond
Garanti
Rockwool brandsikker isolering
Rul til toppen